Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Kişisel Veri-İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği kapsamında temel hedeflerimiz kapsamında;

-Kişisel Veri yönetim sistemimizin ISO 27701:2019- İş Sürekliliği Yönetim Sistemimizin ISO 22301:2019 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

-Çalışanların Kişisel Veri - İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmayı,

-Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, Kişisel Veri - İş Sürekliliği ve Bilgi Güveliği yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamayı, belirlemeyi, değerlendirmeyi ve kontrol etme işlevini yerine getirmeyi,

-Kişisel Veri - İş Sürekliliği ve Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,

-Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini,

-Kişisel Veri - İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü sağlamayı,

-Sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri ile çalışmayı

taahhüt ederiz.

SanatCepte adına,
Biletinial Bilet Basım ve Dağıtım A.Ş.

Tümü Konser Konser Sinema Opera & Bale Tiyatro Tiyatro Takvim